Hızla gelişen teknolojik gelişmeleri takip ederek küreselleşen dünyaya ayak uydurmak, teknik alanlarda çalışmalarda bulunan bireyler ve firmalar için artık birer zorunluluk haline gelmiştir. Şirket olarak firmaların ve bireylerin bu eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak adına teorik ve uygulamalı eğitimler şirket bünyesinde veya yerinde verilmektedir. Bu eğitimlerin temel amacı, nitelikli iş gücü konusunda farkındalık yaratılması, rekabet gücünün artırılması, ArGe çalışmalarının geliştirilmesi, teknolojik transferlerin gerçekleştirilmesi ve sektörlerde veririmlilik artışını sağlamaktır.

Bu kapsam doğrultusunda şirket olarak sağladığımız eğitimler;

-Siemens Logo, S7-200, S7-300, S7-1200 ve S7-1500 eğitimleri
-Algılayıcılar ve Sinyal İşleme
-SCADA Sistemleri
-Operatör Panel programlama (HMI)
-Hareket Kontrol Uygulama Eğitimi
-Endüstriyel Haberleşme
-Microdenetleyici Eğitimi
-Nesne Tabanlı Programlama c# Eğitimi
-Matlab üzerinden görüntü işleme eğitimi

Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

333333333 22222222 1111111 4444.00_jpg_srz